Havndal Børneby

Havndal Børneby kombinerer børnehave og skole fra 0.-6. klasse.

Vores profil

Vi er børnehave, skole og SFO under et med fælles ledelse, pædagogik og faciliteter.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale, SFO og MiniSFO.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.

Forældretilfredshed

Se resultaterne af den seneste tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet i år 2020.