Pædagogisk praksis

I Havndal Børneby arbejdes der aktivt med den styrkede pædagogiske læreplan (MiniSFO) og mål og indholdsplan (SFO).

Børnemiljø

Derudover skal det fremgå af læreplanen, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude. De fysiske, psykiske og æstetiske forhold i børnebyen udgør børnemiljøet.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyn til børnenes alder og modenhed.

Pædagogik

I børnebyen arbejder vi ud fra en pædagogisk vinkel, hvor børn skal være sammen med de gode kammerater og er medbestemmende om de lege og aktiviteter, de deltager i.

Børnebyen er et mødested for børn, hvor der skabes muligheder for deres udfoldelse og personlige og sociale udvikling.

Personalet skal være igangsættende med forskellige aktiviteter - både med øje for aktivitetens værdi og det fællesskab, der skabes i diverse aktiviteter. Der arbejdes målrettet med dialog mellem barn og voksen og også børnene imellem som redskab i konflikthåndtering. Vi arbejder med inklusion i det frie rum, hvor tiden er der til at se det enkelte barns behov og arbejde målrettet med barnets problematikker samtidig med, at man inddrager den øvrige børnegruppe i aktiviteten med et udsat barn.

Vi skaber rammerne for børnenes udvikling - dels fysisk som et værested med mange muligheder for udfoldelse og dels som professionelle og kompetente voksne, der lever dig ind i børnenes verden, støtter dem og er omsorgsfulde og opmærksomme. Personalet giver sig tid til at lytte og forholde sig til tingene og ved, hvornår der er brug for at gribe ind, sige fra og tage afstand om nødvendigt.

I SFO-delen lægges der vægt på en fritid, som både giver plads til afslapning og tid til at foretage egne valg i tæt samspil med kammerater og pædagoger. En fritid som er fuld af glæde og sjov samtidig med, at den sikrer rum, hvor børn kan udvikle sig og lære; kort sagt at blive menneske blandt mennesker.