Vejen til børnebyen

Her finder du information om parkering, trafiksikkerhed, transport til skole (skolebusser) og principper for færdsel ved børnebyen.

Parkering

Cykler og knallerter parkeres i cykelstativerne foran børnebyen.

Biler parkeres i parkeringsbåsene foran børnebyen.

Der er standsningsforbud i vognbanen nærmest børnebyen, da den er forbeholdt skolebus, rutebiler og udrykningskøretøjer.

Transport til skole

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde. Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde. Der kan også bevilliges kørsel til syge og invaliderede elever.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

Skolebus

Du kan se skolebuskøreplanerne her.

Hvis busserne ikke kører på grund af snestorm, annonceres dette så tidligt som muligt på henholdsvis:

 • DR’s P4 Østjylland
 • Radio ABC
 • Havndal Børnebys hjemmeside

Trafiksikkerhed

Havndal Børneby vil på enhver måde medvirke til at skabe et trygt trafikmiljø samt forebygge og undgå trafikulykker på vejen til børnebyen.

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at vi alle kan færdes sikkert til og fra Havndal Børneby. Dette forsøger vi at gøre ved at afvikle gåprøver og den lille og store cyklistprøve. Desuden har vi i samarbejde med skolepatruljen fokus på trafiksikkerhed, uddannelse og nye tiltag på området.

Fartgrænsen ved Havndal Børneby skal overholdes.

Regler og principper for færdsel til og fra Havndal Børneby

Vi henstiller til, at alle medvirker til at overholde følgende regler og principper:

 • Børnene cykler eller går til børnebyen, hvis det er muligt.
 • Mindre børn, der cykler til børnebyen, bliver fulgt af en voksen.
 • Børnene bruger altid cykelhjelm.
 • Cyklister anvender lys og reflekser efter gældende regler, og det anbefales, at gående også bruger reflekser.
 • Elever, der køres i bil til skole, skal sættes af ved skolen over imod cykelstativerne.
 • Alle respekterer skolepatruljen ved fodgængerfeltet. Følg deres anvisninger.
 • Fodgængere overholder gældende færdselsregler ved at se sig ordentligt for og krydse vejen korrekt.
 • Sænk farten.
 • Tag hjemmefra i god tid.
 • Vis hensyn.
 • Vær en god rollemodel og pas godt på både dine og andres børn. Vær bevidst om, at børn kopierer voksnes trafikale adfærd.
 • Af- og pålæsning af børn skal ske på parkeringspladsen ved at anvende p-båse eller vigepladser ved cykelskuret. Hegnet adskiller skolebus og andre trafikanter og er IKKE til parkering. Der må ikke ske af- og pålæsning på Søringen ved hallen - vejen er smal, og det giver farlige situationer.