Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Bøger og god litteratur fylder meget på Havndal Børnebys læringscenter, men her er også rum for nye medier, naturvidenskabelige oplevelser og hygge.

Alle klasser har en bibliotekstime om ugen. Her kan de låne bøger, arbejde med computer og ActiveBoard, høre om nye og spændendende websider og hygge sig med blade og spil i de røde sofaer.

Her er læsekasser, skiftende bogudstillinger og kroge til stillelæsning med bløde puder.

På læringscentret afholdes skakturnering og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Der er højtlæsning for de små og Book talk for de store elever

Elever med læse- og stavevanskeligheder kan få instruktion i brugen af computerprogrammet CD-ORD – et højtlæsningsprogram, som alle elever på skolen har adgang til såvel på læringscentret som hjemme. Programmet kan hentes her.

Bemanding på læringscentret

Bibliotekaren Peter Andersen hjælper med pædagogisk IT-vejledning i klasserne, når der er behov for det, og er med i avisugen.

Bibliotekaren kan kontaktes på telefonnummeret 89 15 43 03.

Elevernes værktøjskasse

Skoletube

På Skoletube kan lærere og elever benytte 17 integrerede værktøjer, uploade videoer, samle og dele i et beskyttet univers.

Gå til Skoletube.

Ordbøger

Her kan du bruge Gyldendals ordbøger til at finde og oversætte ord på engelsk, tysk og dansk. Siden kræver et login.

Gå til Gyldendals ordbøger.

Dantek BiblioMatik ElevWeb

Søgeportalen ElevWeb er indrettet til at give elever og lærere et hurtigt svar på spørgsmål om samlingen.