Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for børnene i MiniSFO'en.

Førskole foregår i perioden fra 1. marts til skolestart.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

I Førskolegruppen/SFO’en arbejdes der konkret på at videreudvikle de individuelle, sociale, motoriske og sproglige færdigheder hos børnene. Vi fortsætter der, hvor MiniSFO slap.

Mål for førskolen

Målene for førskolen er:

  • at børnene opnår tryghed i forhold til nye børn og voksne inden skolestart.
  • at børnene lærer at færdes hjemmevant i de nye omgivelser og opnår tryghed.
  • at børnene får et kendskab til børnehaveklassen og børnehaveklasselederen ved hjælp af gensidige besøg og holder kontakt med børnehaven ved hjælp af besøgsordninger.
  • at børnene opnår større forståelse af de nye krav der stilles i skolen, når det handler om en stadig højere grad af at være selvhjulpen, at kunne sidde længere tid fordybet i en aktivitet,
  • at vente på tur og modtage kollektive beskeder.